Hanuman Chalisa in Kannada pdf | ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ ಹನುಮಾನ್‌ಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ರಾಮನ ಶಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. 16 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಋಷಿ ತುಳಸಿದಾಸರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ಗೀತೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. (Hanuman Chalisa in Kannada pdf)

ದೋಹಾ

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರನ ಸರೋಜ ರಾಜ್ ನಿಜ ಮನು ಮುಕುರು ಸುಧಾರಿ.
ಫಲ ಕೊಡುವ ಬರನು ರಘುಬರ ಬಿಮಲ ಜಸು।

ಮೂರ್ಖ ತನು ಜಾನಿಕೆ, ಸುಮಿರೌನ್ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್.
ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ, ದೇಹವು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ನೋವು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಾಗಿದೆ.

Hanuman Chalisa Kannada pdf

ಚತುರ್ಭುಜ

ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ
ಜೈ ಕಪಿಸ್ ತಿಹುಂ ಲೋಕ ಬಹಿರಂಗ ॥1॥

ರಾಮ್ ದೂತ್ ಅತುಲಿತ್ ಬಾಲ್ ಧಾಮ
ಅಂಜನಿಯ ಮಗನ ಹೆಸರು ಪವನಸುತ್ ॥೨॥

ಮಹಾಬೀರ್ ಬಿಕ್ರಮ್ ಬಜರಂಗಿ
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿಯ ಸಂಗಡಿಗರು ॥೩॥

ಕಾಂಚನ ಬರನ್ ಬಿರಾಜ ಸುಬೇಸಾ
ಕಾನನ್ ಕುಂಡಲ್ ಕುಂಚಿತ್ ಕೇಸ ॥4॥

ಹಠ ಬಜರ ಅರು ಧ್ವಜ ಬಿರಾಜೇ
ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಭುಜಗಳು ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ॥5॥

ಶಂಕರ್ ಸುವನ್ ಕೇಸರಿ ನಂದನ್
ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಹಾ ಜಗವಂದನ್ ॥6॥

ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ
ರಾಮನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ॥೭॥

ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ
ರಾಮ್ ಲಖನ್ ಸೀತಾ ಮಾಂಬಸಿಯಾ ॥8॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಾಯಿ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಲಂಕೆ ಜರವಾ ಕಷ್ಟದ ರೂಪದೊಡನೆ ॥9॥

ಭೀಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸುರ
ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು ॥10॥

ಲೈ ಸಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ
ಶ್ರೀ ರಘುಬೀರ್ ಹರ್ಷಿ ಉರ್ ತಂದರು ॥11॥

ರಘುಪತಿ ಅವರನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಹೊಗಳಿದರು
ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾರತ – ಅವನು ಸಹೋದರನಂತೆ ॥೧೨॥

ಸಾಹಸ ಬದನ ತುಮ್ಹಾರೋ ಜಸ ಗವಾಈ
ಶ್ರೀಪತಿಯು ತನ್ನ ಕಂಠವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾನೆ ॥೧೩॥

ಸಂಕದಿಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಸಾ
ಅಹೀಸಾ ಸಹಿತ ನಾರದ ಸರದ್ ॥14॥

ಜಮ್ ಕುಬೇರ್ ದಿಗ್ಪಾಲ್ ಜಹಾಂ ತೇ
ಕವಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಕೋವಿಡ್ ॥೧೫॥

ಸುಗ್ರೀವಾಹಿ ಕಿನ್ಹಾ ಧನ್ಯವಾದ
ರಾಮ್ ಮಿಲಯಾ ರಾಜ್ ಪದ್ ದಿನ್ಹಾ ॥16॥

ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಿಭೀಶನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ॥17॥

ಜಗ್ ಸಹಸ್ತ್ರ ಜೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಭಾನು
ಲಿಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಸಿಹಿ ಫಲ ಜಾನು ॥18॥

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ
ನೀರು ದಾಟಿದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ ॥೧೯॥

ಕಷ್ಟದ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಸುಲಭ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನ ಟೆಟೆ ॥20॥

ಶ್ರೀರಾಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ
ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣವಿಲ್ಲ ॥೨೧॥

ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಮದು
ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಏಕೆ ಭಯಪಡಬೇಕು ॥೨೨॥

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮೂರು ಲೋಕಗಳೂ ಹಂಕ್ ತೈ ಕಪೈ ॥23॥

ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿ ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಡ
ಮಹಾವೀರರು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ॥೨೪॥

ನಸೈ ರೋಗ ಹರೇ ಸಬ ಪಿರಾ
ಹನುಮತ್ ಬಿರಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಪಿಸುತ್ತಾ ॥25॥

ಹನುಮಂತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ
ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ರಮ ಪದಗಳು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ॥26॥

ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ರಾಮ ತಪಸ್ವಿ ರಾಜ
ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಗಳ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ॥27॥

ಮತ್ತು ಯಾರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ
ಸೋಇ ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ॥28॥

ನಿಮ್ಮ ವೈಭವವು ಎಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ
ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಶ್ವ ಬೆಳಕು ॥29॥

ನೀವು ಸಂತರು ಮತ್ತು ಸ್ಟೊಯಿಕ್ ಪಾಲಕರು
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ್ ದುಲಾರೇ ॥30॥

ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಒಂಬತ್ತು ನಿಧಿಯ ದಾನಿ
ಅಸ್ ಬರ್ ದೀನ್ ಜಾನಕಿ ತಾಯಿ ॥31॥

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹೇ ಪಾಸಾ
ಯಾವಾಗಲೂ ರಘುಪತಿಯ ಸೇವಕನಾಗಿರು ॥೩೨॥

ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ
ಜನ್ಮಗಳ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡು ॥33॥

ಕೊನೆಗೆ ರಘುವರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗು
ಹರಿಯ ಭಕ್ತನ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ॥೩೪॥

ಮತ್ತು ದೇವರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ
ಹನುಮತ್ ಸೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮಾಡಿದನು ॥೩೫॥

ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ್ ಬಲ್ಬಿರಾ ॥36॥

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಗುಸೈ
ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಗುರು ದೇವನಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ॥37॥

ಯಾರು ಅದನ್ನು 100 ಬಾರಿ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ
ಖೈದಿಯು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ॥೩೮॥

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಓದುವವನು
ಹೌದು ಸಿದ್ಧ ಸಖಿ ಗೌರೀಸಾ ॥39॥

ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ
ಕಿಜೈ ನಾಥ್ ಹೃದಯ ಮಹ್ ದೇರಾ ॥40॥

ದೋಹಾ

ಪವನ್ ತನಯ್ ಸಂಕಟ್ ಹರನ್, ಮಂಗಲ್ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪ.
ರಾಮ್ ಲಖನ್ ಸೀತಾ ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯ ಬಸಾಹು ಸುರ್ ಭೂಪ್ ॥

Hanuman Chalisa PDF in Kannada Download

By clicking above you can Download Hanuman Chalisa in Kannada PDF or and get blessed by Lord Hanuman Ji. ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಕನ್ನಡ PDF ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಭಗವಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬಹುದು.

FAQs - Frequently asked questions

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಎಂದರೇನು?

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವು 40 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅವನ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಯಾದ ಹನುಮಾನ್ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು?

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಕವಿ ತುಳಸಿದಾಸರು 16 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಣದ ಮಹತ್ವವೇನು?

 ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಯಾರಾದರೂ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ಯಾರಾದರೂ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು?

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ, ಮೇಲಾಗಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?

 ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದಲ್ಲಿ "ಚಾಲೀಸಾ" ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು?

“ಚಾಲಿಸಾ” ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ನಲವತ್ತು. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ 40 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ “ಚೌಪೈಸ್” ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬಹುದೇ? 

ಹೌದು, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೂಲ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದಿಯ ಉಪಭಾಷೆಯಾದ ಅವಧಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗವಿದೆಯೇ? 

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಠಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ರಚನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು?

ತುಳಸಿದಾಸರು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ನಂತರ ಹನುಮಂತನ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಉಚಿತವೇ?

ಹೌದು, ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ಬೆಂಗಾಲಿ, ತಮಿಳು, ಒಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Scroll to Top